Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool

reede, 11. märts 2016

DIGIVARA KAARDISTAMINE

IKT kasutamise ja tulevikuvajaduste selgitamine.


Kaardistamiseks loodi google tabelid erinevate õppekavarühmade kaupa:

Metsandus
Maastikuehitus
Loodusturism

Kogu õppekava vaadatakse põhjalikult läbi. Õpetajad lisavad moodulite kaupa, missuguste teemade õpetamisel kasutatakse IKT vahendeid ja digitaalseid keskkondi.

Milliseid IKT vahendeid oleks vaja õppeprotsessi toetamiseks ja läbiviimiseks soetada?
Milliste moodulite õpetamisel kasutatakse moodle kursuseid?
Milliseid kursusi saaks õpetada moodle keskkonnas?
Täitmise tähtaeg  28.03.2016