Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool

Tulemused

Mis oleme teinud:


Metsandusliku infosüsteemi planeerimine:

Tarkvarafirmaga koostöös kavandatud soovidest, olemasolevate tarkvarade võimaliku parima koostööplatvormi planeerimine. Eelarve koostamine.

Metsanduse õpetajate vajadustest lähtuvate riistvara vajaduste väljaselgitamine. Riistvara soetamisväärtuste väljaselgitamine.

Koostööettepanekute tegamine teiste ametikoolidega, kes õpetavad metsanduserialasid ja oleksid tulevikus potentsiaalsed metsanduse õppe ja infosüsteemi kasutajad.

30.novembriks on Haridus ja Teadusministeeriumile esitatud ettepanekud digitaalse õppevara  arendamiseks: " Metsanduse õppe ja infosüsteem." maksumuses ~50 000 €


Mis on hästi läinud:

Süsteemi väljatöötamiseks on tehtud konstruktiivset koostööd õppemetskonna, õpetajate, juhtkonna ja koostööpartneritega.

Kõik eelnevad kokkulepped on olemas.

Eelarve on koostatud, süsteemi programmeerija leitud.

Esitatud on digitalse õppevara loomise ettepanek, kaasrahastuse saamiseks.

9.detsembril auhinnati meie kooli SA Arhimedes tunnustusega Kuldõun 2015. Praktikalugude kategoorias sai teise koha Madis Kungla (Pea ees tundmatusse vette) ja Kuldõun 2015 videote kategoorias saavutas teise koha Euroopa Noorte Meistrivõistluste Metsanduses reklaamklipp 

Mis oleks võinud paremini minna:

Selleks, et metsanduse infosüsteem tööle hakkaks on veel palju teha.

31. detsembril selgub digitaalse õppevara ettepaneku tulemus.