Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool

15 ideed

Mis vajaks õpetajate professionaalse arengu toetamisel meie koolis muutmist.


 1. Õpetajate teadlikkus oma sektori vajadustest  - stažeerimine;
 2. Teadlikkus oma praktikabaasi võimalustest ja tegelikest tööde vajadustest ning nende sidumine igapäevase õppetööga;
 3. Metsamajanduskava ja tööplaanide tutvustus, arutelud, seosed õppetööga;
 4. Metsanduse õppe- ja infosüsteemi arendamine ja ühildamine õppemetskonna tööga;
 5. Digitaristu arendamine
 6. Koolipere digipädevuste arendamine/koolitamine;
 7. E-õppe keskondade loomine/kasutamine/edasi arendamine
 8. Õppetöö tulemuslikkuse tagasiside süsteemi arendamine
 9. Opetajate koostöö arendamine
 10. Koostöö gruppide loomine ja arendamine
 11. Kutseeksamigruppide loomine
 12. Arenguvestluste sidumine digipädevuste arendamisega infosüsteemis
 13. Praktikavestluste sidumine infosüsteemi andmetega
 14. e-kursuste kvaliteedimärgi taotlemine
 15. Motivatsioonipakett edukatele