Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool

Eesmärk

Eesmärk 8.jaanuariks:

1. Välja selgitada: 
 1. õppemetskonna jaoks vajaliku infosüsteemi osad ja tegevusest lähtuvad vajadused.
 2. õppimiseks vajaliku infosüsteemi komponendid ja õpitegevusest lähtuvad vajadused.
2. kaardistada olemasolevad litsentsid ja platvormi toimimiseks vajaminevad seosed. Teha vajalik infosüsteemi projekt.

3. Leida vajalik partner, takvaraplatvormi projekteerija ja programmeerija.

4. Panna kokku tarkvaraplatvormi programmeerimise ja ekspluateerimiseks vajaliku riistavara kogueelarve.

5. Leida kaasfinanteerija. Leida ressurss platvormi käivitamiseks.
 


Metsanduse õppe ja infosüsteemi eesmärk:

Õppemetskonna metsainfosüsteemi arendamine:

 •     parandada praktikate planeerimist,
 •     kaasajastada metsade majandamine õppeprotsessis,
 •     õppeprotsessi kooskõlasse viimine tööturul toimuvaga, näiteks        riigi metsandusega

Parendamise tulemusena,
õppijal: 
 • suurem valmisolek tööturule sisenemiseks,
 • kaasaegsete IT rakenduste kasutamise pädevus
õpetajal:
 • koolipraktika efektiivsuse paranemine,
 • võimaldab hinnata praktikate tulemuslikkust, võrrelda õpilase personaalseid oskusi nende arenemise käigus.
juhtkonnal:
 • majandada oolevate ressursside parem planeerimise võimalus,
 • põhiprotsessi parem toetamine,
 • töökeskkonna kaasajastamine.