Luua Metsanduskool

Luua Metsanduskool

esmaspäev, 30. november 2015

30. november
on valmis metsanduse infosüsteemi kui digitaalse õppevara ettepanek.
Ettepanek on kaasrahastuse taotlemiseks esitatud Haridusministeeriumile.
Ettepaneku koostamisel on koostöösse kaasatud Uuemõisa ametikool ja Pärnu kutsehariduskeskuse Tihemetsa õppekoht.
Samuti on läbirääkimised tehtud ForestSoft OÜ, kes on teinud töö planeeringud ja koostanud eelarve.